Kommune dømt i sag om fritidsaktivitet

Retten i Holstebro afsagde i går dom i en principiel sag om, hvorvidt en kommune kan omregne fritidsaktiviteter til arbejdsevne.


Sagen startede da kommunen i 2019 modtog et anonymt brev om, at Torben Hedegaard, der var på sygedagpenge, tog fotos i sin fritid og havde sat billeder til salg på Facebook. Det førte til at kommunen raskmeldte Torben og standsede hans sygedagpenge.


To af rettens tre juridiske dommere fandt, at der er forskel på funktionsevne og arbejdsevne, og at man ikke bare kan omsætte ens fritidsliv til arbejdsevne. Det var derfor i strid med sygedagpengeloven, da kommune lagde vægt på borgerens funktionsevne i stedet for arbejdsevnen, da man raskmeldte ham. Sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling i kommunen.


Sagen blev ført af advokat Emil Kiørboe for 3F på vegne Torben Hedegaard.