top of page

Vi beskæftiger os ikke med hvad som helst inden for juraen. Til gengæld er vi de bedste til det, vi gør. Vi vil gøre en forskel for dig og levere resultater, du kan bruge til noget.

DET TROR VI PÅ

DET TROR VI PÅ

Vi er specialister og har mange års erfaring med det, vi laver. Gennem årene har vi hjulpet tusindvis af mennesker med deres sager – og vi har ført en lang række principielle retssager, som vi har vundet.

 

Selvom vi har stor erfaring, er vi ikke af den gamle skole. Vi har hverken mahogniborde, messingskilte eller en dyr adresse. Derfor kan vi også tilbyde dig landets bedste advokatrådgivning uden at regningen løber løbsk.

 

Jura er nemlig meget mere end vores levevej. Det er vores passion. Og det er kampen for retfærdighed, der driver os. Det er vores brændstof, og derfor du altid vil opleve ægte engagement i din sag hos os. Vi vil gøre en reel forskel for dig. Hos os, er det altid dig, der er i centrum.

 

Hvis du ikke kan komme til os, kommer vi til dig. Vi hjælper dig uanset, hvor du bor i landet. Vi glæder os til at kæmpe for dig og din sag.

"Man kan bruge sine evner som advokat på mange måder. For mig handler det om at hjælpe mennesker mod uretfærdigheder. 

Det giver mening for mig."

 

- Mads Pramming

DET TILBYDER VI

DET TILBYDER VI

Principielle sager

Vi fører principielle sager imod både staten, kommunerne og myndigheder. Vi har flere gange været med til at skrive forvaltningsretlig og socialretlig historie, når vi har vundet sager, der har haft stor positiv betydning for borgerne.

 

Krigsveteraner

Vi er det advokatkontor i landet, der har størst erfaring med at hjælpe veteraner. Vi har hjulpet over 500 veteraner med at føre sager ved både arbejdsskademyndighederne og domstolene. Langt de fleste er endt med store erstatninger.


Trafikuheld

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, har du næsten altid krav på erstatning. Vi har stor erfaring med at føre sager imod forsikringsselskaberne og hjælper med selve behandlingen af sagen, ligesom vi fører sagen ved domstolene. 

Børn & unge

Er du barn, ung eller forældre i en sag, der skal behandles ved enten børn- og ungeudvalget, i Ankestyrelsen og ved domstolene kan vi hjælpe som beskikket advokat. Vi hjælper også, når sager skal behandles ved Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ansættelsesret

Er du blevet opsagt uden saglig grund, blevet uberettiget bortvist, forskelsbehandlet på grund af fx køn, alder eller handicap, eller har du været udsat for mobning, sexchikane eller lignende kan vi hjælpe med rådgivning og bistand.

Socialret

Vi er landets førende advokatkontor inden for socialret. Da vi ikke kan hjælpe alle, hjælper vi først og fremmest med de mest principielle sager. Vi har ført og vundet en række sager, der har medført ændringer af praksis og lovgivning. 

Arbejdsskader

Vi har i over 10 år ført sager for fagforeninger og private personer – om både fysiske og psykiske skader. Vi sørger for, at du får den erstatning, du er berettiget til fra arbejdsskademyndighederne, arbejdsgiver og egne forsikringer.

Ulykker

Er du kommet til skade, har du ofte mulighed for at få erstatning. Vi vurderer, om der kan rejses et krav imod andre og gennemgår dine forsikringer. Vi beregner også dit krav, så du er sikker på at få den erstatning, du har krav på. 

Voldsofre

Som offer for en forbrydelse har du ret til en bistandsadvokat. Vi har hjulpet mange, der har været udsat for vold, voldtægt eller lignende. Vi bistår ved afhøringer, når du skal i retten og hjælper også med et eventuelt erstatningskrav.

Retssager

Vi er specialister i at føre retssager ved både byret, landsret og Højesteret . Vi har ført en lang række sager, der har haft betydning for den enkelte klient, men også principielle sager, der haft store positive indvirkninger for mange.


Strafferet

Skal du bruge en dygtig og engageret forsvarsadvokat kan vi hjælpe i alle sagens faser, lige fra sigtelsen, under selve straffesagen og ved en eventuel anke. Har du allerede fået beskikket en forsvarer, har du ret til at vælge en anden. 


Menneskerettigheder

Vi har ført en række principielle sager om krænkelse af menneskerettighederne blandt andet i forbindelse med kommuners omsorgssvigt af anbragte børn. Sagerne har sikret vigtig oprejsning og økonomisk godtgørelse til de krænkede borgere.

MØD TEAMET

EhmerPramming_210621_6260 (1).jpg

Mads Pramming

Partner og Advokat (H)

Telefon 2727 6165 mads@ehmerpramming.dk

Det vigtigste for mig er at hjælpe de mennesker, der har mest brug for det. Derfor har jeg specialiseret mig inden for erstatningsret, strafferet og socialret. De mennesker, som jeg helst hjælper, er de privatpersoner, som er kommet i problemer. For mig handler det om at hjælpe mennesker mod uretfærdigheder. Det giver mening for mig.

 

Se erfaring

Malou_210621_8991.jpg

Malou Ehmer 

Partner og Advokat (H)

Telefon 4024 8881
malou@ehmerpramming.dk

Jeg brænder for at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg hjælper oftest mennesker, der har været udsat for en arbejdsskade, en ulykke, et overgreb eller en forbrydelse. Jeg hjælper også ofte børn, unge og forældre, der er udsat for tvangsmæssige indgreb. Min målsætning er at forene høj faglighed, holdning og personligt engagement.

 

Se erfaring

EhmerPramming_210621_6095 (1).jpg

Kristian Holdt

Advokat (L)


Telefon 2759 7397
kristian@ehmerpramming.dk

 

Hos Ehmer Pramming bruger vi juraen til at hjælpe de mennesker, som enten har lidt et tab eller er kommet i klemme i samfundet. Det er for mig som advokat den meningsfulde måde at bruge juraen på. Jeg er derfor rigtig glad for at være en del af Ehmer Pramming. Her har jeg har mulighed for at hjælpe og kæmpe for det enkelte menneske.

Se erfaring

frederikke_210621_9059.jpg

Frederikke Danevig Plange

Advokat (L)


Telefon 2566 3514
frederikke@ehmerpramming.dk

 

Det er essentielt for mig, at alle borgere - uanset økonomiske, fysiske eller mentale ressourcer - har lige rettigheder og mulighed for at gøre dem gældende. Det gælder både i forhold til det danske retssystem og i et internationalt perspektiv, hvor håndhævelsen af grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder har min store interesse. 

Se erfaring

EhmerPramming_Lisa_Dalgas_22719.jpg

Lisa Dalgas Christensen

Advokat (orlov)


Telefon 4291 9924
lisa@ehmerpramming.dk

 

Det er centralt for mig, at mit arbejde er meningsfyldt, og at jeg kan bruge juraen på en måde, der gør en forskel og kan mærkes. Derfor er jeg glad for at arbejde hos Ehmer Pramming, hvor vi med engageret og specialiseret juridisk bistand, gør en forskel for mennesker, der er mødt af uretfærdighed. 

Se erfaring

EhmerPramming_210621_6149 (1).jpg

Kristina Overgaard Andersen

Advokat


Telefon 2682 7248
kristina@ehmerpramming.dk

 

I mit arbejde bruger jeg juraen med fokus på at fremme retfærdighed og hjælpe mennesker, der har særligt behov for støtte. Når det gælder retfærdighed, er det i mine øjne væsentligt at have fokus på de mekanismer og udfordringer, den enkelte ofte står overfor i mødet med systemet. Mange af de sager, vi tager ind, afspejler netop det.

Se erfaring

EhmerPramming_210621_6254 (1).jpg

Albert Gunnarsen

Advokat


Telefon 8175 1395
albert@ehmerpramming.dk

 

At gøre en forskel for andre mennesker ligger meget højt på min dagsorden. Derfor er jeg glad for at være en del af Ehmer Pramming. Her kan jeg bruge juraen til at yde bistand til folk, som oplever uretfærdigheder i deres liv. Hos Ehmer Pramming hjælper vi klienterne trygt og godt igennem deres til tider udfordrende møde med systemet.

Se erfaring

Magnus_210621_9034.jpg

Magnus Eriknauer

Juridisk Assistent

Telefon 7199 0088 magnus@ehmerpramming.dk

Jeg læser jura for at hjælpe mennesker til at opnå deres retmæssige retsstilling i samfundet. Efter min mening skal alle borgere have samme forudsætninger for at leve det bedst mulige liv, og bedømmes lige efter loven. Ehmer Pramming kæmper for individer, der kan blive klemt i systemet, og jeg er glad for at være en del af dette. 

Maya_080822_0303.jpg

Maya Krasilnikoff

Juridisk Assistent


Telefon 7199 0088
maya@ehmerpramming.dk

For mig er det vigtigt, at alle borgere har lige muligheder for at gøre deres rettigheder gældende. Derfor læser jeg jura, som jeg finder særligt interessant, når den kan bruges til at hjælpe mennesker, der er blevet behandlet uretfærdigt. Hos Ehmer Pramming er netop dette højt på dagsordenen, hvorfor jeg er glad for at være en del af teamet.

EhmerPramming_210621_6302 (1).jpg

Mie Møller Ranfelt

Juridisk Assistent


Telefon 7199 0088
mie@ehmerpramming.dk

Min interesse for jura bunder i en interesse for at anskue menneskers forskellige problemstillinger, og for at disse bliver behandlet lige for loven. Jeg er optaget af menneskets generelle omsorgsrettigheder og jeg har en passion for at hjælpe dem, der er klemt i systemet. Jeg er derfor meget glad for at være en del af Ehmer Pramming.

Emilie Sofie Kaspersen

Emilie Sofie Kaspersen

Juridisk Assistent


Telefon 7199 0088
emilie@ehmerpramming.dk

Min passion for social retfærdighed driver mig til at engagere mig i at fremme menneskerettigheder. Jeg tror på at man skal lære af fortiden for at forme en mere inkluderende fremtid. Ehmer Pramming giver mig mulighed for at bidrage til sager, der sikrer respekt for menneskerettigheder på tværs af samfundslag og geografiske områder.

MØD TEAMET
NYT FRA OS

"Jeg bliver oprevet, når jeg ser mennesker komme i klemme i systemet. Det er derfor, jeg står op om morgenen. Jeg vil gøre en forskel."

 

- Malou Ehmer

KONTAKT
bottom of page